Fietsstad 2008
 
Fietsstad 2008
 Strijd om de titel Fietsstad 2008

 

Verkiezing Fietsstad 2008

Sinds 1999 voert de Fietsersbond een groot vergelijkend onderzoek uit naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten: de Fietsbalans. Het doel van de Fietsbalans is om gemeenten te bewegen tot (nog) beter fietsbeleid door ze met elkaar te vergelijken. In de periode 2000 – 2004 is de Fietsbalans voor 125 gemeenten opgemaakt. In bijna alle gemeenten heeft de rapportage geleid tot discussies over nieuwe plannen en maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat en, niet onbelangrijk, 90% van de gemeenten is met de aanbevelingen uit de Fietsbalans aan de slag gegaan, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van 2004.

In 2006 is begonnen met een nieuwe ronde Fietsbalans: Fietsbalans-2. Daarmee kan worden vastgesteld hoe het fietsklimaat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en daarmee wat de effectiviteit is van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Bovendien is het onderzoek uitgebreid met het aspect fietsparkeren, met een meting van de luchtkwaliteit, met een analyse van de kwaliteit van de fietsnetwerken en wordt aandacht besteed aan de afstemming tussen het gemeentelijk verkeersbeleid en het gezondheidsbeleid.

Een belangrijke succesfactor van de Fietsbalans is het bekendheid geven aan goede voorbeelden zodat gemeenten zich door anderen laten inspireren en niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Daarom werd aan de Fietsbalans een competitie-element toegevoegd: de Fietsstadverkiezingen. Deze hebben specifiek als doel om de goede voorbeelden van het fietsbeleid in de genomineerde steden onder de aandacht van andere gemeenten te brengen om zo te laten zien welke strategieën echt werken en ten voorbeeld te stellen aan anderen. Fietsstadverkiezingen heeft de Fietsersbond georganiseerd in 2000 en in 2002 met als winnaars respectievelijk Veenenedaal en Groningen.

Inmiddels is Fietsbalans-2 in 42 gemeenten opgemaakt waarvan 35x voor de tweede maal en 7 keer in ‘nieuwe’ gemeenten. Onder deze 42 gemeenten organiseert de Fietsersbond opnieuw een Fietsstadverkiezing: Fietsstad 2008. Daartoe zijn op basis van objectieve criteria 5 steden genomineerd (zie www.fietsstad2008.nl). De genomineerden scoren allemaal het beste op een bepaald thema:

  • Fietsparkeren: Groningen
  • Vooruitgang in het fietsklimaat: Nijmegen
  • Veilig en fietsvriendelijk: Houten
  • Onweerstaanbaar fietsklimaat: Goes
  • Heel veel tevreden fietsers: Veenendaal

Iedereen krijgt de mogelijkheid op zijn of haar mening te geven en voor een van deze steden te stemmen. Uiteindelijk zal een onafhankelijke jury bepalen welke van deze steden de eretitel Fietsstad 2008 zal mogen dragen. Op 29 oktober zal juryvoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven op het Fietsersbondsymposium de winnaar bekend maken en de prijs uitreiken. 
© Fietsersbond