Fietsstad 2008
 
Fietsstad 2008
 Strijd om de titel Fietsstad 2008

 
««« vorigevolgende »»»

Nijmegen – Thema: Vooruitgang in het fietsklimaat

NijmegenOmdat in 35 steden de Fietsbalans twee keer op dezelfde manier is uitgevoerd, is het mogelijk de verbetering van het fietsklimaat op de tien aspecten die bij beide Fietsbalansmetingen zijn onderzocht in beeld te brengen. Nijmegen scoorde overwegend matig in de eerste ronde van de Fietsbalans in 2000, maar bleek na nieuw Fietsbalansonderzoek in 2006 op diverse onderdelen van het fietsklimaat flink vooruit te zijn gegaan. Vooral op onderdelen die de kwaliteit van het fietsnetwerk bepalen, scoorde de stad veel beter dan in de eerste ronde: veel minder oponthoud, minder stoppen, minder hinder van auto’s en andere fietsers, betere kwaliteit van het wegdek, en minder geluidhinder waardoor het fietsen aantrekkelijker wordt.

Daarvoor is niet de hele stad op de schop gegaan De gemeente Nijmegen heeft sinds 2000 vooral gewerkt aan een aantal grote projecten op belangrijke fietsverbindingen: de aanleg van de Snelbinder (de fietsbrug over de Waal naar de Vinexwijk Waalsprong) en de snelfietsverbindingen van het station naar het universiteitscentrum en naar Wijchen. Op deze nieuwe brede fietspaden is het comfortabel fietsen door het uitstekende wegdek (asfalt) en weinig of geen (hinderlijk) autoverkeer. De concurrentieverhouding tussen auto en fiets werd zo op een aantal routes fors gunstiger voor de fiets.

NijmegenDat effect werd versterkt door de stijgende autoparkeertarieven. Bovendien zorgde de autonome groei van het autoverkeer voor toenemende drukte waardoor de snelheid van het autoverkeer afnam. Ook nam de verkeersveiligheid voor fietsers toe, werden fietsers meer tevreden en kwam het fietsbeleid beter op papier. Opvallend is wel dat het fietsgebruik ondanks de vooruitgang op de alle andere aspecten van het fietsklimaat, gelijk is gebleven.

Het Nijmeegse gemeentebestuur laat zien dat je met een beperkt aantal gerichte grotere investeringen belangrijke fietsroutes in een paar jaar tijd kon opstuwen tot het niveau van die in de betere Nederlandse fietssteden. Wie vindt dat ook andere steden net als Nijmegen met grote investeringen moet gaan werken aan hoogwaardige snelfietsroutes, moet op de Waalstad stemmen.

Reacties

Woon sinds 2001 in Nijmegen. Toen was het belabberd, maar sinds die tijd heb ik een geweldige verbetering ervaren wat fietsroutes betreft. Dank aan (groen)linkse college. Alleen fietsparkeerbeleid in binnenstad is afgelopen maand dramatisch verslechterd. Eerst meer rekken, dan pas stallingsverbod. (mensen parkeren hun fiets niet in een bewaakte stalling als je even naar 1 winkel moet). Verder valt er nog wel veel te verbeteren. Ook in de wijde omgeving, meer losliggende fietspaden gewenst. En graag een tunneltje onder de ringweg om centrum.
Door Josse op 23-09-2008 14:13


Met dit linkse stadsbestuur konden eindelijk kansen benut worden om fietsplannen uit te voeren! De snelbinder, de vrijliggende fietsroutes en tweerichtingenverkeer op pleinen voor fietsers laten zien dat Nijmegen hard op weg is. Kapotte fietspaden worden na melding snel hersteld. Toch blijven er wensen, zoals eenrichtingsverkeer op de Bemmelse dijk, die in de ochtendspits (vooral bij regen) geen plaats biedt voor fietsers en tot zeer gevaarlijke situaties leidt.
Door lianne op 24-09-2008 08:44


Nijmegen 'Fietsstad 2008'? Die prachtige bekroning verdient de stad echt niet. De grote projecten mogen er zijn. De fietsbrug over de Waal (Snelbinder) is ondanks twee ongelukkige op- en afritten werkelijk subliem en ook de andere snelfietsverbindingen mogen er zijn. Dat is het voordeel van een links stadsbestuur: altijd in voor grote, liefst megalomane projecten. Maar het alledaagse fietsbeleid is ronduit belabberd. Tijdens de sluisreconstructie heeft Nijmegen geen poot uitgestoken om de krankzinnig slechte Rijkswaterstaat-voorzieningen letterlijk leefbaar te maken. Fietspaden worden niet onderhouden. Rond het Domplein/Sluis bijvoorbeeld vliegen de honderden losliggende tegels je bijna om de oren. Op drukke punten zoals het Ivensplein zijn merkwaardig smalle fietslintjes aangelegd met haakse bochten en onoverzichtelijke aansluitingen, wie vanaf de kanaalbrug/Energieweg richting ziekenhuizen wil, komt er als fietser niet zonder kaart en kompas. Het ergste is, dat Nijmegen trots is op een paar grote en goede fietsprojecten, maar verder een volstrekt anti-fietsbeleid voert. Even op de fiets naar de winkel is bijna een misdrijf. Bij evenementen worden de toch al spaarzame klemmen verwijderd en mag bijna niemand meer op de fiets de stad in.
Door Ewald Lohmann op 25-09-2008 20:39


Deze stad a.u.b. niet kiezen. Vanwege het ongekend fietsonvriendelijke beleid. Naar de binnenstad gaan velen nu met de bus of auto vanwege alle rompslomp waar je je fiets moet laten en de bureaucratisch bedachte schijnoplossingen voor zelf gecreëerde problemen. Geldt idem voor het winkelcentrum Dukenburg, waar het ernaar toe fietsen ook bijna evenlang duurt als het gedwongen verweg moeten stallen van de fiets. Dubbelop reden om niet op Nijmegen te stemmen.
Door Martijn op 28-09-2008 16:19


Het zou een giller zijn wanneer Nijmegen deze titel zou krijgen..... Fiets eens over de her-ingerichte Muntweg....fietsers als buffer om auto's te remmen. Geen zinnig mens die zijn kinderen dit risico wil laten lopen. En degene die het wel aandurft moet regelmatig noodgedwongen het voetpad opzoeken omdat de file van stilstaande auto's de weg blokkeert. Of probeer eens met de fiets links af te slaan op dit traject... Wanneer je het weer overleefd hebt (wat mooi is maar al met al een bijzonder onprettige fiets-ervaring was) mag je daarna in de Nijmeegse binnenstad zoeken naar een plek om even je fiets neer te zetten. Gemeente Nijmegen heeft fietsdiefstal als legitieme inkomstenbron gekozen waardoor je er beter aan doet met de auto naar het centrum te komen, juist ook voor die korte snelle winkel-bezoekjes waar nu juist ooit de fiets ideaal voor was....
Door Frans op 29-09-2008 16:21


Er gebeuren naast veel goede inderdaad ook veel slechte dingen (te weinig stallingsmogelijkheden in de binnenstad) maarde reden waarom ik niet stem is omdat ik niet kan vergelijken met de andere steden.
Door Wilma van Nispen op 01-10-2008 15:37


Nijmegen als Fietsstad 2008? - Volgens mij kan dat echt niet! Het is zeker op vele plekken lekker fietsen in Nijmegen. Maar even je fiets parkeren in het centrum of bij het station – ho maar, dat had je gedacht! Het was nooit makkelijk in Nijmegen je fiets te parkeren, maar met het nieuwe beleid van “Doe 's gek, zet 'm in 'n rek!” hebben onze bestuurders het toppunt nu definitief bereikt. Heb je je nooit afgevraagd, welke rekken ze op zaterdag of koopavond bedoelen? Die weinige die al drie keer vol staan? En wat bedoelen ze eigenlijk met “gek”? Dat je wel eens gek zou kunnen worden als je ‘s morgens geheel buiten adem al de derde ronde om de fietsenrekken bij het station draait wel wetend dat je je trein toch gaat missen? Het lijkt erop dat “gek” niet in verband met de fietsers gebracht moet worden maar eerder met rare besluiten en idiote slogans ...
Door Claudia Gross op 01-10-2008 16:43


De straten welke niet geasfalteerd zijn en nog klinkers of tegels hebben zijn hoognodig aan vernieuwing toe.Ik ben gelukkig in het bezit van een verende fiets,anders was het niet om te doen.Daarom fietsstad Nijmegen,misschien later.
Door Wil Hendriks op 03-10-2008 20:12


Ik kan niet beoordelen hoe het in de andere gemeenten is gesteld met het beleid rondom fietsen, maar ik vind Nijmegen vergeleken met waar ik ben opgegroeid (Breda) het helemaal niet slecht doen: vrijliggende geasfalteerde fietspaden, de Snelbinder, gratis bewaakte stallingen in de binnenstad, en op heel veel plekken in de binnenstad zijn er de afgelopen tijd fietsklemmen bijgekomen. Eerlijk gezegd vind ik het ook wel prima dat de gemeente zo nu en dan hinderlijk gestalde fietsen verwijdert. Er zijn namelijk teveel fietsers die nergens naar kijken en hun fiets gewoon pal voor de ingang van bv winkelcentrum De Molenpoort zetten en daarmee de boel blokkeren voor voetgangers en minder validen. Die lui vrágen er gewoon om dat hun fiets wordt verwijderd!!
Door Ruud op 04-10-2008 10:00


Ik vind dat Nijmegen die prijs echt verdiend!! Er wordt alles aan gedaan om de stad schoon, veilig en netjes te houden. Eigenaren van fietsen gaan vaak zelf slecht om met de mogelijkheden. Er is plaats genoeg maar men wil pal voor de deur van de winkel/station staan en dat kan nu eenmaal niet altijd. Wees blij als je gezonde benen hebt. Wanneer u groot bent plaats u fiets dan hoog (station)en geef anderen de kans in delagere klemmen te parkeren. Goedwillende fietsgebruikers moeten slecht gebruik van paden en stallingen bezuren. Hier is niet het stadsbestuur schuld aan. De 'gemeente' dat bent u zelf. Ik plaats mijn fiets altijd in de gratis stalling en maak gebruik van goede fietspaden. Prima geregeld Nijmegen. Mijn stem heeft u!
Door marijn op 06-10-2008 09:45


Het strengere fietsenverwijderbeleid lijkt mij gedaan onder druk van winkeliers, die Nijmegen liever zien als shopping mall voor koopgrage consumenten met een ruime beurs dan als fiets/studentenstad. Nijmegen was de eerste stad met een SUV beperking maar ook weer de eerste die ze weer ruim baan gaf, terwijl de SUV nu elders wel geweerd wordt. Maak Nijmegen groene stad met voldoende parkeerplaats in het centrum voor de fiets.
Door THomas op 06-10-2008 20:26


En er dient iets gedaan te worden aan het probleem dat de ROC nu naast de stationsfietsenstalling ligt. Je kon erop wachten: uit school gaan die gastjes in groepjes proberen of ze in de kelder een mooie fiets van het slot kunnen krijgen. Ga maar eens kijken.
Door THomas op 06-10-2008 20:31


natuurlijk zijn er zo links en rechts nog pijnpunten, maar de fietsvriendelijkheid is de afgelopen jaren enorm verbeterd, heldere routes, keizer karelplein in 2-richtingen te fietsen, veel en goede fietsklemmen in centrum, enz. Nijmegen verdient de titel.
Door Mike Rijken op 07-10-2008 08:27


Nijmegen verdient de titel!! Waarom? De fietspaden zijn verbetert je kunt makkelijk in twee richting verkeer fietsen. Wanneer je verliefd ben op iemand, kun je er makelijk een oog contact maken.In welk land wordt je fiets of bromer gratis bewaakt, en na het stappen weet je zeker dat je vervoer nog staat.
Door Gilvana op 07-10-2008 17:33


Nijmegen fietsstad??? Nou, dan moet er nog heel veel gebeuren! Overal in deze stad moet ik me tussen de auto's doorworstelen, vaak ook nog over hobbelpaden. In het centrum kan ik nergens mijn fiets kwijt en loop ik nou ook nog de kans dat de gemeente hem wegsleept...
Door Els op 07-10-2008 20:31


@ Martijn, Claudia en Frans: jullie weten niet waar je over hebt; je mag nog steeds je fiets een kwartiertje voor de winkel parkeren als je even snel een boodschap wilt doen. 's Ochtends hoeft-ie sowieso nooit in de klem te staan. Moet je trouwens wel willen: losstaande fietsen worden sneller gejat dan een fiets die in en aan een rek staat en staat vaak voetgangers in de weg.
Door Aloys van Dijk op 08-10-2008 10:01


Nijmegen fietsstad, mooi niet dus. Met de fiets naar het centrum ?: Kun en mag je nergens zomaar even je fiets neerzetten, deze wordt dan weggehaald en dan betaal je ook nog eens een vette boete. Onderhoud fietspaden: Zeer slecht. Verkeerslichten: Veel te veel en deze staan onnodig lang op rood voor fietsers.
Door Ben op 08-10-2008 16:04


Er kan natuurlijk nog zat verbeterd worden, maar in Nijmegen zijn ze op de goeie weg. Er zijn veel fietspaden aangelegd en er zijn in de stad overal bewaakte fietsenstallingen. Vroeger was het slecht mogelijk om vanuit Wijchen naar de stad Nijmegen te gaan, maar tegenwoordig is er een schitterend fietspad. Ook de snelbinder wordt door ongelooflijk veel mensen gebruikt, waardoor ook vanuit de kant Lent / Oosterhout de stad goed per fiets bereikbaar is.
Door Jacqueline en Paul op 08-10-2008 18:10


Ik nomineer Nijmegn als fietsstad, om het volgende: Ik woon in Wijche, en tussen Wijchen en Nijmegen heeft de gemeente nijmegen een heel goed fietspad aangelegd, daar geniet ik dagelijks van.
Door Peter Evers Janssen op 08-10-2008 20:42


Volgende stap: Nijmegen beste voetgangersstad. Het oudste vervoer voor de oudste stad!
Door Rob Meijer op 09-10-2008 06:10


Nijmegen rules! En moet winnen! Groetjes, uit Amsterdam
Door Roos, Patrick, Caroline en René op 09-10-2008 09:53


De overheid stimuleert fiets- en treingebruik. Prima. Het aantal comfortabele, moderne en helaas dus ook dure fietsen breidt uit. Die wil je goed en veilig kunnen stallen. Helaas lopen (fietsen)de ontwerpers van fietsenstallingen nog altijd achter de feiten aan. Deze zijn helemaal niet ingesteld op een moderne fiets. Veel te weinig plaats. De NS stalling zou daarvoor straf moeten krijgen. Station Heijendaal spant op dit gebied de kroon wat onveiligheid betreft. Fietsen liggen vooral op de grond of staan vastgeketend aan de reling langs de trap. Levensgevaarlijke toestanden. Erg positief vind ik de gratis fietsstallingen in Nijmegen en behalve op zaterdag vind ik er bijna altijd een plaats. Bovendien word je er altijd reuze vriendelijk ontvangen. Compliment. De gratis fietsenstalling op de hof achter de HEMA vind ik minder prettig. Vaak erg onvriendelijk en een erg opdringerige fooienbak. Wel bijna altijd plaats. Ik hoor de wethouder op de radio zeggen dat er over een paar jaar nog wat fietsenstallingen bijkomen. Dat is veel te laat. Als je wilt dat de mensen op de fiets naar de stad komen, moet je eerst goede, veilige en monderne fietsenstallingen creëren. Daarna kunnen we eens gaan praten over een ereprijs. Daarvoor is het m.i. nu nog veel te vroeg.
Door DéDé op 09-10-2008 10:09


In Nijmegen kun je prachtig fietsen! Veel (rode) gladde fietspaden en meestal ben je beschermd tegen het razende autoverkeer. Ook de zéér nabije omgeving is prachtig. De bruggen geven prachtig uitzicht en fietsen in de (ooij)polder(s) en over de dijken van de Waal hebben een hoog 'uitwaai' gehalte. Kortom Fietsen in en om Nijmegen is de must do van 2008/2009.
Door Mentheman op 09-10-2008 13:58


Nijmegen moet winnen vanwege de vele fietsverbindingen vanuit de dorpen naar Nijmegen toe. Als ik met de fiets naar het werk wil kan dat via veilige fietspaden
Door Nanny van der Linden op 10-10-2008 10:55


Nijmegen is vreselijk om te fietsen. Op de campus wordt je zowat van je sokken gereden door lijn 10 of auto's of fietsers zelf. Daarnaast zijn er overal stoplichten waar je telkens moet stoppen. In Nijmegen fiets je wel leuk over de Waal, maar om dan meteen Nijmegen fietsstad 08 te maken omdat die brug zo fijn is....
Door thomas op 10-10-2008 11:16


Thomas, je slaat de spijker op zijn kop. Een paar nieuwe fietspaden maken Nijmegen nog geen fietsstad. Veel klinkers en tegels, weinig vrije fietspaden, geef mij Houten of Veenendaal maar!
Door sophie op 11-10-2008 21:41


Nijmegen hoort dit jaar zeker deze verkiezing te winnen. De gemeente Nijmegen heeft er alles aan gedaan om het voor de fietser beter te maken. Capaciteit bij het station is van 1200 naar 3600 klemmen gegaan en ook in het centrum zijn pas nog ruim 800 klemmen erbij geplaatst. Dit alles moet natuurlijk ook gehandhaafd worden maar ook daar is Nijmegen soepeler in geworden. Fietsen buiten de klemmen worden nu alleen nog tussen 12.00 en 17.00 uur verwijderd en op koopavond tot 20.00 uur. Vroeger gebeurde dit de gehele dag. Ook mag iedereen 15 minuten overal zijn fiets parkeren dus een korte boodschap is makkelijk te doen. De negatieviteit in sommige berichten snap ik dan ook echt niet.
Door Joke op 12-10-2008 13:25


Ik zou nu toch willen reacheren op deze verkiezing.Misschien id Nijmegen een mooie stad als fietsstad. Maar voor voet gangers is het een waardeloze stad. Daar wil ik dus mee zeggen dat De EZELS op die DRAADEZELS daar maar eens rekening moeten houden. Want ze zijn instaat om de wandelaars van de stoep af te rijden en als je daar wat over zegt word je nog uit gescholden ook nog. Ik hoop vanharte dat ze dit niet halen.
Door Theo van den Anker op 12-10-2008 15:26


Tja, Nijmegen fietstad, ik weet het zo net nog niet. Ik zou het fantastisch vinden wanneer Nijmegen inderdaad die titel zou verdienen als fietsvriendelijke stad. Ik zou me een stuk veilger voelen! Maar als dagelijkse fietster, woon- werkverkeer kom ik helaas te vaak tegen dat ik bijna ongelukjes heb, omdat ik als fietser vogelvrij ben voor het autoverkeer. Woon in een prachtige omgeving, met erg veel busjes voor het speciaal onderwijs.De vakantieperiode is de beste fietsperiode!! Het is een kunst als fietser overeind te blijven, zeker op de Slotemaker de Bruineweg, kruispunt Hatersteweg en St. Jacobslaan, en dan in beide richtingen. Geen rood fietspad betekent voor automobilisten dat ze geen rekening hoeven te houden met fietsers, en dus geen enkele ruimte laten voor de fietsers, die langszij komen. Wekelijks is er wel een moment dat ik een auto net kan ontwijken, of over het trottoir moet om er langs te kunnen. Dat lijkt me toch niet passen bij een stad die meedoet aan de meest fiestvriendelijke stad van Nederland. Ik mocht het graag zien!!! Dus Nijmegen, ga voor die titel maar biedt de fietsers die veiligheid die daarbij past!
Door Luke op 13-10-2008 13:54


De verbinding vanaf de universiteit naar het station is prima. Maar dan heb je het ook wel gehad. In het weekend op het station aangekomen is er in de fietsenstalling geen plaats meer. Je moet letterlijk wachten tot er iemand anders met zijn fiets weer vertrekt. Als je je fiets dan toch ergens net buiten het rek zet, kun je er gif op innemen dat je fiets door de AFAC (toepasselijke naam overigens) verwijderd wordt. Daarnaast de actie "Doe es gek, zet hem in een rek". Meteen vroeg ik me al af welk rek ze nu bedoelde? Over het algemeen staan deze al vol, zeker op zaterdag en koopavond. Helemaal mooi wordt het als de rekken voor evenementen worden verwijderd. Een tip is wel om hem achter de Lux in een rek te zetten, daar is meestal nog wel plaats. Tenslotte is het op bijna alle kruispunten van Nijmegen levensgevaarlijk om linksaf te slaan (wat op zich best vreemd is met een links college ;) ). Wat veel mensen dan doen is bij het verkeer van rechts aansluiten en wachten tot het daar weer groen wordt. Van mij krijgt Nijmegen in ieder geval geen stem.
Door Robert op 14-10-2008 00:58


Ik heb mijn hele leven bijna altijd de voorkeur gegeven aan de fiets, probeer ook steeds mijn omgeving te stimuleren om hetzelfde te doen. Ik juich dan ook (gescheiden) fietspaden, fietsstroken en goed afsgestelde fietsstoplichten alleen maar toe. Waar ik echter steeds meer problemen mee krijg - als fietser uiteraard - zijn de kwistig overal rondggestrooide verkeersdrempels, ook daar waar dat verkeerstechnisch geenenkele zin meer heeft (Bergweg, Tiberiusplein). Bovendien zijn al die talloze drempels niet bedoeld voor fietsers;  zij hebben juist eerder last dan lust van deze verkeersremmende objekten. Bovendien zijn er verkeersdrempels in alle maten en soorten, van fietsvriendelijk tot fietsvijandig en fietsgevaarlijk. Ik wil één route in het bijzonder aan de kaak stellen. Het gaat om de Ubbergseveldweg - Barbarossastraat - Graat van Roggenstraat, een lange weg van het centrum naar de Ubbergse Holleweg. Ik prijs mij gelukkig in deze wijk te mogen wonen en neem altijd - altijd! -  de fiets om naar mijn werk te gaan of boodschappen te gaan doen. Een tocht vanaf de Kopse Hof tot de stad levert mij steeds meer pijn aan mijn rug en nieren en schade aan mijn fiets op vanwege het extreem grote aantal drempels die nergens (alleen op het eind in de Graat van Roggenstraat) rekening houden met de milieuvriendelijke verkeersdeelnemer. Aangezien de weg vanaf de Drususstraat afloopt, heb je als fietser enige vaart. Elke drempel dwingt je flink in de remmen te knijpen. Doe je dat niet, dan word je gelanceerd, met alle schade aan je banden, velgen en spaken. Heb ik al meegemaakt. Als u zelf fietser bent - en wie is dat niet? - dan weet u dat enige gratis en voor niets verkeerde vaart voor een fietser altijd prettig is. Fors remmen is bijna tegennatuurlijk. Je zou het zelf eens moeten ervaren door die route te fietsen. Is het misschien de bedoeling dat fietsers het trottoir nemen? Ik heb het aantal drempels eens geteld dat moet worden genomen. Je komt dan tot een schrikbarend hoog aantal: 25! VIJFENTWINTIG! Ik reken dan enkelvoudige drempels uiteraard maar één keer, de lange (met een aantal meters tussen op en neer) als twee. Ik vind 23 drempels over zo'n relatief korte afstand een extreem hoog aantal. Is het niet mogelijk om een fietsgleuf aan te brengen zoals bijvoorbeeld op de Driehuizerweg is gedaan? Auto's zullen hoogstens met hun rechterkant daarvan gebruik maken. Het verkeersremmende effect blijft gehandhaafd. De route terug naar de Kopse Hof is minder een probleem omdat je stijgt, dus vanzelf langzamer rijdt. Maar het is wel weer een probleem als ik van de markt kom, een wekelijkse gang. Ik ben dan belast en beladen. Wij kopen zelfs altijd een kist of grote doos sinaasappelen. U zou met een dergelijke kist of doos op de bagagedrager eens de route moeten rijden. Een vreselijke tocht! En dat allemaal door die verkeersdrempels. Die niet bedoeld zijn voor fietsers. Ik begin langzamerhand de gedachte tot mij toe te laten om toch maar de auto te gaan nemen en lekker over de Berg & Dalseweg te rijden, zonder drempels. Mijn rug en nieren zullen het in ieder geval toejuichen.... Ik vraag me dus werkelijk af of ik wel een stem op Nijmegen moet uitbrengen.
Door Gerard op 14-10-2008 12:34


Degene die voor Nijmegen stemt heeft zeker nog nooit geprobeerd om zijn fiets fatsoenlijk te stallen in het centrum. Wel (s)links geld voor prestige objecten zoals de Snelbinder, niet voor onderhoud van fietspaden en dus niet voor de gewone fietsers.
Door Olav op 14-10-2008 20:37


Nijmegen fietsstad? Laat me niet lachen! Onze bestuurders snappen er echt helemaal niks van! Als ze zelf wat vaker op de fiets zouden stappen en eens de stad in gingen piepten ze wel anders. Dat ze niet vaak op de fiets gaan blijkt wel uit het feit dat onze wethouder Depla het fietsenhok uit heeft gekozen voor zijn slippertje! Hij had daar geen hond verwacht in het fietsenhok van het gemeentehuis! En dan die leus... zucht.. Doe eens gek, zet em in een rek! Dat lukt simpelweg niet!! Er zijn gewoon te weinig rekken! Ik begrijp echt niet waarom Nijmegen zich fietsstad wil noemen! Ze jagen alle fietsers de stad uit! Misschien dat ze daarom die snelbinder bedacht hebben. Dan kunnen de fietsers zo snel mogelijk de stad uit!! Nijmegen is een hele leuke stad, maar het bestuur is hard bezig al het leuks eruit te halen! Nijmegen hoort niet eens genomineerd te worden! Ik zou heel graag eens van een ambtenaar willen horen waarom zij vinden dat Nijmegen dit moet winnen. Ik nodig u uit!
Door Micha op 14-10-2008 20:44


Hoe kan iemand Nijmegen nomineren als fietsstad. Nijmegen is juist bezig de fietsers eruit te jagen. Wil je met de fiets even een boodschap doen vergeet het maar. Je moet hem in een fietsenstalling zetten en dan een eind lopen en je rot sjouwen met je boodschappen, terwijl je eigenlijk je fietstassen wilde gebruiken om daar je boodschappen in te doen. Nee dus. Ik onderschrijf helemaal de reaktie van Micha. Je hebt groot gelijk met je reaktie men wil geen auto's en nu moeten de fietsen er ook nog uit. Wie mogen dan nog wel in de stad komen, alleen als je met het openbaarvervoer komt. Net of dat zo prima geregeld is. Breek me de bek niet open. Nee bestuurders laat deze verkiezing maar aan jullie voorbij gaan. Besteed je tijd maar aan nuttig zaken. Van de politiek moet je het ook niet hebben. Vraag je aan een raadlids van de SP wat hij er van vind krijg je geen reaktie. Jammer SP zo ga je niet met je kiezers om. Joop
Door Joop van der Post op 15-10-2008 10:25


Lieve mensen, als ik met m'n fiets naar het centrum ga heb ik nooit moeite om een plek te vinden, zowel in de rekken die ze op verschillende plekken hebben bijgeplaatst als in de gratis stallingen. Als ik eventjes snel wat wil shoppen zet ik m'n fiets ook gewoon tegen de winkelpui. Nog nooit meegemaakt dat 'ie is opgehaald. Gedoogkwartiertje bestaat ook nog altijd, dus ik zie geen reden om niet op mijn stadje te stemmen. Wel mogen ze de fietspaden op een aantal plekken beter onderhouden en graag meer asfalt ipv klinkers. Krijg ik nl. zadelpijn van ;-) Doei doei!
Door rooz op 15-10-2008 19:02


Nijmegen Fietsstad 2008? Wat mij betreft dus mooi niet.Zeker niet meer nu afgelopen weekend mijn,zo goed als nieuwe, fiets is gestolen uit de BEWAAKTE stalling aan de Bisschop Hamerstraat.Hoezo "bewaakte" stalling.De bewaker vertelde me dat hij geen overzicht had over de gehele stalling en dat ik de 3e was die die avond z'n fiets miste. Ook wist hij te vertellen dat er soms gewoon fietsen over het hek werden gebeurd en dat er de laatste tijd fietsen worden gestolen door iemand die met een sleutel alle sloten kan openen!Dit is gewoon bekend en er wordt niets aan gedaan!Gemeente Nijmegen:noemen jullie dit bewaakt????
Door Ria op 15-10-2008 21:12


En het allerergste is nog dat de fietsenstallingen die er zijn ramvol zitten, zodat je lichtbedrading eraan gaat en je achtervolgd wordt door politie die je vervolgens een boete aansmeerd!
Door Anne op 15-10-2008 21:46


"Doe eens gek, zet 'm in een rek!" zo luidt de slogan van de gemeente Nijmegen van het fietsparkeerbeleid. Maar de gemeente vergeet helaas genoeg rekken te maken om de fietsen in te stallen! Zoals ook al uit de andere reacties blijkt mag de gemeente zich zeker geen fietsstad 2008 noemen met dit soort voorzieningen. Een nieuwe slogan voor de gemeente "Doe eens gek, bouw eens een rek" zou veel beter passen bij de huidige situatie
Door Erik op 17-10-2008 13:46


Een en ander is inmiddels wel in orde in Nijmegen op fietsgebied. MAAR: Op de Oosterhoutsedijk en op de Bemmelsedijk te Lent is fietsen levensgevaarlijk. Het autoverkeer is daar geweldig toegenomen door de Waalsprong die uitgevoerd wordt zonder te letten op verbetering van de infrastructuur, je wordt van de dijk gereden en als voetganger is er helemaal geen plaats meer. Er zijn geen voetpaden, het fietspad richting Oosterhoutsedijk houdt op bij de Griftdijk (zie de strepen op de weg) en de auto's geven nog een dot extra gas bij de borden 30 km p/h. De auto's razen op deze veel te smalle oude weg. De fietspadstrepen onder de Waalbrug zijn nog steeds niet bijgeverfd, als fietser ben je gedwongen aan de verkeerde kant van de weg te gaan fietsen omdat de auto's die de oprit Waalbrug willen nemen, geen ruimte laten voor de fietsers die de Oosterhoutsedijk of Griftdijk op willen. Bovendien denkt het sluipverkeer vanaf de Griftdijk richting Oprit Waalbrug (tussen 7.00 uur en 10.00 uur en 16.00 uur en 19.00 uur verboden maar wie doet daar iets aan? De politie niet!!)dat zij voorrang hebben op fietsers zodat er afgelopen tijd veel "near accidents" hebben plaatsgevonden. Kortom, wij vragen al jaren aan de Gemeente Nijmegen om maatregelen voor een veiliger fiets- en wandelklimaat op de dijken, maar helaas...! Voor mij is Nijmegen geen winnaar
Door R.Schattenberg op 17-10-2008 14:42


Helaas zijn er in Nijmegen veel te weinig gratis stallingsplaatsen bij het station. Ook in het centrum zijn er te weinig fietsenklemmen. Ook zijn er veel kruispunten waar het als fietser moeilijk is om op een veilige manier linksaf te slaan, zoals de kruispunten Graafseweg/Wolfskuilseweg en Molenweg/Wolfskuilseweg. Ik ben dan ook zeer verbaasd dat Nijmegen op dit moment bovenaan staat qua aantal stemmen.
Door Hester op 18-10-2008 12:38


Dat komt natuurlijk omdat Nijmegen relatief gezien van de meeste andere plaatsen (behalve Groningen) meer inwoners heeft. Zou eerlijker zijn als hiermee rekening wordt gehouden in het berekenen van het eindklassement.
Door Robert op 18-10-2008 14:20


Ik vind dat Nijmegen het op zich niet zo heel slecht doet als fietsstad. Op plein 44 zijn er een heleboel fietsenrekken bijgekomen dus dat er geen plaats is klopt niet helemaal! Ik zet zelfs in de bewaakte fietsenstalling mijn fiets dubbel op slot (zeker nu ik het verhaal van Ria heb gelezen)! Het klopt wel dat als je op de wolfskuilseweg linksaf de graafseweg opwilt dat je heel erg moet uitkijken voor de auto's! Vooral als het spitsuur is en de auto's maar door rood blijven rijden en vervolgens midden op de rijbaan blijven staan! Gelukkig zie ik daar steeds meer geflits van de flitspalen die het dus echt wel doen in Nijmegen!!!
Door Marieke op 19-10-2008 11:55


Nijmegen verdient de titel fietsstad zeker niet. De snelfietsroute naar Wijchen is prima, ook enkele andere routes zijn verbeterd (Sint Annastraat bijv.), maar verder zijn er toch vooral heel veel fietsonvriendelijke situaties: verkeersdrempels zonder goede fietspassages, losliggende tegels, gevaarlijke situaties die niet worden opgelost, werkzaamheden zónder goede voorzieningen voor fietsers en ander leed. Ook de afstelling van stoplichten is op de hoofdroutes vooral bedoeld om autoverkeer met een aantal seconden meer iets beter door te laten stromen, fiets en (vooral) voetganger komen op de tweede plaats. Snelle routes níet langs vieze autowegen kent Nijmegen niet. De veelgeprezen Snelbinder vind ook ik heel mooi, maar is het nou zo bijzonder zo'n extra verbinding voor een stad die over de Waal flink uitbreid? En dan het stallen! Ik erger me vaak aan fietsers die er een zooitje van maken. De gratis fietsenstallingen en extra klemmen in het centrum zijn een goede poging om daar wat aan te doen. Maar er zijn nog steeds flinke tekorten op drukke momenten. Stal je dan buiten een klem dan ben je in overtreding! Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hetzelfde, maar eigenlijk permanent, zie je bij het station.
Door Sandy op 20-10-2008 00:07


Niet alleen is het stallen van de fiets moeilijk in het centrum. Ze worden ook nog gestolen (Plein 44). Verkeerd parkerenb wordt snel beboet, waar is het toezicht op fietsen stelen. Fietsen door de stad is nog moeilijker, je moet zigzaggen tussen de voetgangers, die de hele straat gebruiken. Gevaarlijk voor beide partijen. Onderhoud aan fietspaden gebeurt niet of nauwelijks (Kwakkenbergweg). Herfstblad blijft op veel plaatsen liggen op het fietspad, waarna de regen het zeer glad maakt. Vooral moeilijk en gevaralijk voor ouderen. Ik stem niet op Nijmegen!!
Door Anna op 20-10-2008 13:41


Nijmegen Fietsstad 2008? Nee, dat is te veel eer voor een stad waar het fietsbeleid, na vele jaren eindelijk wat van de fietsvloer komt. O.K. er zijn een paar mooie fietspaden gerealiseerd: 1. de Snelbinder, mooie rustige route, was wel best duur, en bij regen staan er volop plassen op het fietspad, een slechte afwatering dus en slijtage op de naden, waarvan je steeds vaker last krijgt. 2. De mooie snelroute naar Wijchen, heel mooi die route, maar daar kom ik niet zo vaak. 3. Rood asfalt op het fietspad Prins Bernhardstraat - Coehoornstraat. Fijn na vele jaren gehobbel en geklaag en gestruikel over boomstronken. Na tientallen B-H-lijn-telefoontjes dat er iets scheef lag, werd het ook wel tijd, alleen wel wat laat. Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er helaas vele vele negatieve ontwikkelingen: 1. Zeer slecht onderhoud van wegen en fietspaden, het is echt een ramp hoe het er in Nijmegen bij ligt. 2. Al die aangelegde verkeersdrempels, het is onvoorstelbaar dat GroenLinks hier aan mee heeft willen werken. Bovendien zijn vele drempels zeer fietsonvriendelijk, je bent als fietser in Nijmegen een ware circus-attractie. Sommige drempels (zoals in de Bachstraat) hebben nauwelijks een verlaging aan de randen, wat helemaal een ramp is. Bovendien worden de drempels na aanleg niet meer onderhouden, en zakken deels in, waardoor je een drempel IN een drempel krijgt. Nijmegen fietsstad? Nee geen stem van mij. Het is om te huilen zo erg. 3. Bij wegenaanleg en/of reparatiewerkzaamheden van fietspaden wordt onzorgvuldig gewerkt. Slechte aansluitingen zorgen voor veel fietsersleed. telkens weer bonk je erover heen, dag in dag uit. Een putdeksel in Lent bij eerste fietstunnel is al sinds 1989 ongelijk en verzakt. Zo'n vijf maal per week kom ik eroverheen = 250 keer per jaar. Totaal sinds 1989 = na zo'n 20 jaar heb ik er 5000 keer last van: Boink Boink........... 4. De Bel- en Herstellijn heeft fantastische medewerkers, maar jammergenoeg worden de klachten meestal op de stapel GROOT ONDERHOUD gelegd, waardoor je soms jaren moet wachten tot er iets verbeterd. Bijvoorbeeld in de Schoolstraat bij De Posthoek in Lent is een gleuf in het aangelegde verkeersplateau. Boink, Boink. U hebt gelijk meneer, maar er is geen urgentie: Groot Onderhoud meneer. 5. Het fietsstallingsbeleid in het centrum van de Nijmegen is zeer fietsonvriendelijk. Kort stallen mag eigenlijk niet meer. Het even stallen voor een korte boodschap, hoe sociaal ook, wordt als een grote fout gezien. Natuurlijk overlast moet worden aangepakt, maar dat heeft de gemeente jarenlang nagelaten. Je voelt je als fietser niet meer welkom in Nijmegen. 6. Het fietsen door de Ziekerstraat is een grote ramp, na een verf-actie van Ver. Milieu Defensie ging het gelijk goed, iedereen wist waar hij of zij aan toe was, nu is het ieder voor zich, zoek het maar uit. 7. Het centrum van Nijmegen ligt vol met kapotte tegels en stenen en kuilen. Ik weet niet welke steensoort ze hebben gebruikt, maar ze zijn niet te tellen, hoeveel stenen er kapot liggen. Als je vanaf de Ziekerstraat richting Plein 1944 rijdt: allemaal kapotte tegels en stenen. Een aanfluiting voor een stad die zich wil profileren als Fietsstad. 8. Juist in een stad waar de files een steeds groter probleem worden moet een goed fietsbeleid gevoerd worden. Jan van der Meer doet zijn best, maar er wordt nog steeds te weinig geld in gestoken. De aanleg van veilige fietspaden in de Waalsprong staan op een laag pitje. De Lentse Lus moet weg, maar wat komt er in de plaats? Moeten fietsers juist meer wachten voor stoplichten op kruisingen? 9. Verder kunnen er nog tal van maatregelen getroffen worden om het fietsverkeer te verbeteren, meer voorrang voor fietsers, betere afstelling verkeerslichten, kortere wachttijden, hier en daar weghalen van verkeerslichten zoals in sommige steden een groot succes is. 10. Goede fietspaden aanleggen is niet om je op de borst te slaan nee, dat is een kwestie van goed fatsoen, opkomen voor je burgers, die kwetbaar zijn in het verkeer. Automobilisten houden rekening met fietsers en fietsers houden rekening met voetgangers. En wederzijds natuurlijk. Zo komen we veilig van A naar B, doet u mee?
Door Hans Spaans op 20-10-2008 17:05


Een schande Nijmegen fietsstad. Je kunt geen boodschap meer doen op de fiets zonder een eind te lopen. Schande schande schande. Dat Nijmegen in de top 5 staat, ik begrijp er niets van! Fietsdiefstal door de gemeente! Ik kan niet goed lopen, hopelijk tijdelijk, en mag mijn fiets geen 10 min. voor een winkel neerzetten! Hoezo fietsvriendelijk beleid! En waar blijft de fietsenstalling voor Nijmegen Oost bij Trajanusplein???????
Door Peters op 22-10-2008 14:59


Nijmegen mag die titel wel winnen, maar maak eerst de prachtige dijken in Lent auto- en motorenvrij.Vooral in het weekend sjeezen er honderden auto's en motoren per uur langs wandelaars, fietsers en joggers. Er zijn al autowegen genoeg; laat de dijken met rust!
Door Werkgroep Zoden aan de Dijk Lent op 22-10-2008 15:04


Nijmegen fietsstad? Mij niet gezien! Nijmegen doet het goed als het gaat om "in the picture" komen. De snelbinder met (volgens mij) schitterende op- en afritten is hier een goed voorbeeld van. De snelfietsroute naar Wijchen iets minder: Heb je ooit gepoogd om in de spits de Groenestraat (vanaf de Hatertseveldweg) over te steken dan snap je dat dit nooit een SNEL-fietsroute kan zijn en deze route verder volgend kom je dan langs de uitrit van de meubelboulevard, de busbaan - waar het licht regelmatig zonder reden op rood staat - en het Takenhofplein waar je als fietsen bij verkeerde wind nat wordt geregend door het fontein. Nee, met deze route verdient Nijmegen de prijs als fietsstad wat mij betreft niet. Kijk dan eens verder naar de verschillende pogingen van de gemeente om fietsers zo veel mogelijk af te remmen: Bij groen-werkzaamheden blijft onkruid en snoeiafval vaak dagen op het voet- of fietspad liggen, op een aantal plaatsen groeit het groen dusdanig ver over voet- en fietspad dat er van fatsoenlijk pad geen sprake meer is, verkeerd geplaatste putdeksels (met gaten waar een smal fietsbandje in kan blijven steken) en losliggende tegels of gaten in het asvalt. Allemaal geen voorbeelden van voorbeeldig gedrag van de gemeente. Maar de kroon op het werk van de gemeente is toch wel het verkeerslichtenbeleid. Liefst zoveel mogelijk en liefst allemaal standaard op rood. Bij de IJpenbroekweg mag je als fietser bijna bij elk verkeerslicht stoppen om, na een druk op de knop, dan ook wel weer direkt groen te krijgen. Op de Nieuwe Dukenburgseweg krijgt afslaand autoverkeer voorrang boven de fietsers (met als gevolg dat je dus of snel moet kunnen fietsen of ieder licht weer stil mag gaan staan), hier reageert de verkeerslus voor rechtsaf trouwens ook op bussen en vrachtwagens die gewoon de baan voor rechtdoor volgen. Voor mij is het slechts een schrale troost dat ook automobilisten steeds vaker slachtoffer worden van de slecht afgestelde verkeerslichten. Toen ik in Nijmegen kwam wonen heb ik me nogal geergerd aan al die fietsers die door rood fietsen. Ondertussen ben ik bijna geneigd mezelf aan deze groep toe te voegen. Zelfs de politie heeft zich blijkbaar bij deze verkeerssituatie neergelegd want iemand staande houden die door rood fiets of die aan de verkeerde kant van de weg fietst is er niet bij. Nee, een prijs als "Fietsstad 2008" dien je niet uit te reiken aan die stad die het "minder slecht" dan de rest doet. Een fietsstad is een stad met een duidelijk beleid waarin de fiets gelijk staat aan of voorrang krijgt boven de auto en de prijs moet volgens mij dan ook alleen dan worden toegekend als van zo'n beleid, en de uitvoering daarvan, sprake is. Het 11-punten plan van Stijn Verbruggen (zie http://www.stijnverbruggen.pvda.nl) is een goede start hoewel de toegekende 3 miljoen Euro (1 miljoen per jaar) gezien de te verbeteren punten wel wat meer zou mogen zijn. Zijn inzet is de moeite van melding zeker waard. Kunnen we de prijs "Fietsstad" ook omvormen tot "Fietsbeleidvormer" dan staat Stijn Verbruggen boven aan op mijn lijstje!
Door Rob Jansen op 22-10-2008 15:29


Ik vind dat Nijmegen de titel 'Fietsstad 2008' zeker niet verdient. Waarom? Omdat steeds minder fietsers de moeite nemen op de goede plek te fietsen. Dat wil zeggen: op het fietspad en in de goede richting. Als voetganger en fietser heb ik veel last van fietsers die menen overal te mogen rijden waar zij zin in hebben, en mij verrot schelden als ik niet bereid ben om voor hen opzij te gaan. Dat het Keizer Karelplein en sommige fietspaden tweerichtingverkeer zijn geworden, heeft de situatie niet verbeterd maar juist onveiliger gemaakt. Wie vanuit de St. Annastraat de Oranjesingel oversteekt en de stad infietst, begrijpt waar ik op doel. Een oplossing? Heel ouderwets: de verkeerswet handhaven, en dus boetes uitdelen.
Door Roland op 22-10-2008 17:48


Nijmegen Fietsstad 2008 zeker niet.Op de Graafseweg, waar ook mensen wonen,mag helemaal niet gefietst worden,sterker nog er is alleen een race baan voor auto's en ga eens in de ochtend spits met de fiets over de groenenstraat hoek muntweg levensgevaarlijk.Nee van der Meer ga eerst maar uw werk doen,wat dachtu van een fietspad op de Graafseweg.
Door marga 22-10-2008 op 22-10-2008 19:07


Zo,dan,ik ben zeker weten er tegen om mee te helpen om van Nijmegen fietsstad 2008 te maken.Verdienen doet zij het zeker niet.Ik ben bang dat als dat wel gaat gebeuren,dat dan de fietsers de overhand gaan nemen,en zij het dan helemaal voor het zeggen krijgen.Nee,nee Jan van der Meer,zorg jij eerst maar eens voor de veiligheid voor de voetgangers.Er is al zoveel over geschreven,maar Van der Meer lapt het aan zijn laars.Dus Nijmegen als fietsstad van Nederland,weg er mee.Laat Nijmegen zijn best nu eerst maar eens gaan doen om Nijmegen veilig te maken voor de voetgangers,en dan bedoel ik niet alleen maar de 4 dagen in juli,zodat Nijmegen misschien eens aangemerkt kan worden als Veiligste wandelstad van Nederland,en daar bedoel ik dan niet mee,alleen het centrum,maar het algehele Nijmegen.
Door Diana van den Anker op 23-10-2008 13:27


Ik vind al heel veel goed geregeld voor fietsers in Nijmegen. Alleen de openingstijden in de ochtend van de gratis fietsstallingen zijn te laat in Mensen die in de winkels/kantoren werken in de stad kunnen daardoor niet hun fiets stallen daar de stallingen te laat open zijn! De werktijden van kantoor/winkel personeel is al veel eerder. Dus de stalling moet eerder open. Waar laat je anders je fiets? Ik ging laatst naar de kapper in de stad om 9.15 en kwam er achter dat het nog steeds niet open was. Waarom is de stalling achter de V & D niet meer bemand? Je kunt je fiets er nog wel neer zetten.
Door Susanne op 23-10-2008 17:25


Nijmegen fietsstad? Waarom niet. maar dan wel blijvend en niet alleen voor 2008. Dit kan zelfs nog betaald worden uit opbrengst onbekent gestalde fietsen. Kijk maar naar welke stalling dan ook. Optie.1. verwijder alle fietsen met; lekke banden, ontbrekende zadels, kromme wielen, half gesloopte toestand, Dit is zonder overdrijving 20% van de totaalgestalde fietsen Optie.2. markeer iedere fiets met een moeilijk te verwijderende sticker/kaart, (hoe kontroleer je anders of een fiets 28 dagen staat) , en haal deze na 30 dagen weg. Ook hier weer zonder overdrijving 15% van alle fietsen. Breng de fietsrestanten naar de oudijzerboer en verkoop de rest in een kringloopwinkel voor fietsen. Van de opbrengst kun je al een heleboel fietspaden ed. opknappen en zo behoudt je dan de naam "Fietsstad van Nederland"
Door Gab Uijen op 23-10-2008 17:33


Hoezo Nijmegen fietsstad. Er is weliswaar veel verbeterd, maar ook zijn er veel verslechtering. Bijvoorbeeld het plaatsen van al die drukpaaltjes bij verkeerslichten, waardoor je altijd rood hebt, dus moet stoppen. Er zijn zelfs plekken waar al het autoverkeer voor gaat en pas na lange tijd n licht eventjes op groen springt: gevolg niet op groen wachten maar door rood rijden. Ook bij rotondes hebben de fietsers meestal geen voorrang. En over de openstelling en capaciteit over de stallingen in het centrum maar te zwijgen. Kortom Nijmegen geen fietsstad!
Door wim van der meer op 23-10-2008 18:50


Nijmegen verdient zeker een pluim voor de verbeterde situatie voor fietsers. De afgelopen jaren zijn er door de hele stad veel nieuwe fietspaden en fietsstroken gekomen. Een goed intiatief is bv. Snelfietsroutes naar de Waalsprong en het universiteitsterein. Natuurlijk zijn er altijd nog plekken te vinden waar het beter kan, m.n. op het Jonkerboschplein thv burg. Daleslaan. Maar er is zeer veel verbeterd voor de fietsers de voorbije jaren. En al die mensen die zeuren dat er een ontmoediginingsbeleid is van de gemeente om met de fiets naar de stad te komen...hoe 'ns op!.We wonen in een stad met bijna 160.000 mensen als al deze mensen hun fiets maar lukraak voor elke willekeurige winkel stallen zal het snel een onoverzichtelijk zootje worden in de binnenstad. Doe gewoon moeite om een fietsrek te vinden (en je fiets dan GOED te stallen, zodat er nog meer fietsers gebruik kunnen maken van het rek). En het gezeur dat er onv. fietsrekken zijn is nonsens, is het ene rek val, dan zoek je toch even verder! Ik kan ALTIJD als ik met de fiets naar de binnenstad ga, m'n fiest prima kwijt! De automobilisten die met de auto naar de stad komen parkeren hun auto toch ook netjes op parkeerplaatsen/havens/garages. Doe alsjeblieft een beetje moeite om met z'n allen te kunnen SAMENLEVEN en stop met nuilen!
Door Bart op 23-10-2008 21:23


Ik ben relatief nieuw in Nijmegen, ben een halfjaar geleden vanuit Groningen naar Nijmegen verhuist en mijn enige vervoermiddel in de stad is de fiets. Ik heb me nogal verbaasd over de fietssituatie in Nijmegen. Zo zijn er de vele onnodige verkeerslichten. Tot in het holst van de nacht zijn de meest rustige kruispunten voorzien van werkende stoplichten waar echt iedereen door rood fietst. Bij andere kruispunten is het weer volledig onduidelijk hoe je linksaf kunt slaan als fietser. Wil je het daar goed doen moet je volgens mij eerst rechtsaf slaan om daar ergens om te keren zodat je het verkeerslicht voor rechtdoor kunt zien. Andere stoplichten staan ontzettend lang op rood en als je linksaf wilt slaan moet je sowieso nog een keer voor rood licht wachten. Ik mis het "tegelijk groen' principe zoals ik die gewend was in Groningen. Hierbij staan alle fietsverkeerslichten op het kruispunt enige seconden op groen en de auto’s maken even geen gebruik van het kruispunt. Fietsers hebben het kruispunt even voor zichzelf en steken desgewenst dwars over. Dus nooit twee keer wachten op hetzelfde kruispunt. Wat fijn! Zolang Nijmegen dit principe nog niet kent gaat mijn stem met overtuiging naar Groningen! Sorry.
Door jelte op 24-10-2008 14:46


Nijmegen fietsstad. Zeker niet. Misschien wat doorgaande fietsroutes betreft, maar zeker niet om er te wonen als student. Te weinig klemmen in de buurt van studentenhuizen en bij het station. Je moet daar maar zien waar je fiets staat wanneer je na het weekend weer in Nijmegen terugkomt. Mijn studentenhuis heeft geen schuur of tuin, dus als de rekken in de buurt vol zijn moet ik mijn fiets wel naast het rek plaatsen met alle risico van dien dat hij weggehaald wordt door Bureau Toezicht! Daarbij komt nog het argument van Van der Meer dat fietsklemmen in het winkelgebied vooral bedoeld zijn voor bezoekers van de winkels! Waar moet ik dan met mijn fiets naar toe? Nee, mijn stem gaat niet naar Nijmegen!
Door Hennie op 25-10-2008 07:44


Op een aantal punten gebeuren er goede dingen voor fietsers in Nijmegen. Toch erger ik mij als geregelde fietser telkens aan de weinig voorrang die fietsers krijgen op rotondes. Als ik naar Arnhem fiets, kom ik bij de Waalsprong twee nieuwe rotondes tegen. Fietser stoppen,auto's rijden door. Net aangelegd. En dan fiets ik door naar Arnhem, toch bekend als een stad met een VVD-gehalte, en daar hebben de fietsers op de rotondes voorrang. Dat is nu al jaren zo en daar zou het linkse college, zeker Groen Links, iets aan moeten doen. Ook op de Heyendaalse weg is de auto de norm en de fietser, en dat zijn er naar de universiteit nogal wat, tweederangs. die wordt omgeleid. Die moet stoppen. etcetera. Nee, als ik eerlijk ben kan ik zo allerlei verkeerssituaties aangeven in Nijmegen waar de fietser de pineut is. Ik wil de ambtenaar voor verkeersinrichting wel rondleiden. Zat te verbeteren. Ondanks alle verbeteringen (fietsbrug en route naar universiteit) geef ik mijn voorkeur aan een andere stad. Gerrit Vrieze
Door Gerrit Vrieze op 26-10-2008 16:32


Nijmegen mag het dan op sommige punten goed doen, ik merk er weinig van. Als ik vanuit de Weezenhof naar de stad fiets mag ik van geluk spreken als ik 1 keer (van de ca 12) verkeerslichten groen heb en door kan fietsen. Terug moet ik zelfs afstappen om eerst op een knop te drukken om groen licht te krijgen (meestal nadat eerst alle auto's al groen hebben gehad). Op weekenddagen en/of bij mooi weer zijn dan ook nog eens de stallingen vol, en dat voor de meest milieuvriendelijke manier om naar de stad te gaan. Er kan nog veel verbeterd worden, b.v. een groene fietszone!
Door Ans Helmink op 26-10-2008 20:23


Nijmegen verdient deze nominatie in zijn geheel niet. Er mag dan juichend gedaan worden over de aanleg van rode fietsaden, maar op veel plaatsen waar die fietspaden met veel hosanna zijn ontvangen is nu het rode asfalt weggesleten en dus als veilige fietsstrook absoluut niet herkenbaar. Ik daag de onderzoekers uit met mij eens een dagje me te fietsen: ik weet zeker dat Nimegen genomineerd wordt voor een prijs! Een fietsonveilige stad die niets aan onderhoud van fiespaden doet.
Door ron van swelm op 28-10-2008 19:39


© Fietsersbond